این مرکز مجهز به کارگاه های متعددی میباشد ، که تمام این کارگاه ها مجهز به آخرین تجهیزات شده اند.

لیست کارگاه های مرکز :

 • برق
 • جوشکاری عمومی
 • فلز کاری
 • کامپیوتر
 • ریخته گری
 • مدلسازی
 • هیدرولیک و پنوماتیک
 • عملیات حرارتی
 • قالبسازی
 • ماشین ابزار
 • تعمیر و نگهداری ماشین ابزار
 • سیستم های اندازه گیری مقدماتی و پیشرفته
 • لینوکس و سیستم عامل های متن باز