این مرکز با هدف حذف شکاف دانشگاه با صنعت و در راستای اهداف علمی کاربردی وخصوصا کارآفرینی اقدام به تاسیس این شرکت تعاونی تولید لوازم ورزشی الموت کوشا نموده است.

این شرکت در سال 1389 با تولید تجهیزات و دستگاه های بدن سازی, خانگی و سالنی, با ایجاد 20 فرصت شغلی مستقیم و 50 فرصت شغلی غیر مستقیم نمونه بارزی از جنبه کار آفرینی و علمی کابردی بودن آموزش را به عرصه حضور رسانده و به نمایش میگذارد که باعث افتخار مدیران و موسسین این مرکز بوده و میباشد, خصوصا اینکه عوامل و مجریان از فارغ التحصیلان این مرکز میباشند.

از سوی دیگر این مرکز با حمایت از هرگونه طرح اشتغال زایی و کارآفرینی همواره درس صدد تحقق شعار دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و میباشد که در این راستا نیز موفق به تحقق چندین طرح صنعتی, تحقیقاتی و مبتکرانه گردیده که به چندی از آنها اشاره میشود:

تجاری سازی اختراعات مرکز

ساخت پروژه های دانشجویی و …

 

به عنوان سیاست های کلان مرکز, توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی با حمایت از طرحهای دانشجو محور, همواره در راس اهداف و رسالت این موسسه بوده و خواهد بود و لذا صمیمانه از کلیه مخاطبین ,دوستان, صاحبان صنعت , ایده پردازان و دانشجویان در این خصوص دعوت به همکاری می نماید.